| Home | Guestbook | Contact |    Website Design by SAM 365

Genealogy Places of Interest

Iolo Goch’s Poem on Owain Glyndwr’s Ancestry.

Achau Owain Glyndwr.

Owain Glyndwr’s Genealogy.

Myfyrio bum i farw  I have been considering for a baron
Moliant dyhuddiant i hwn,  reassuring praise for him;
Arwyrian mydr yr euraf,  I will extoll Owain,
Ar eiriau mydr yr euraf  in metrical words I will gild
Peunydd, nid naddiad gwydd gwern,  daily, not the hacking of alder trees,
Pensaerwawd paun y Sirwern.  The master carpenter’s praise of Sirwern’s peacock.
Pwy yang nghlawr holl Faelawr hir,  Who in the region of broad  Maelor,
Paun, rhwy Glyndyfrdwy dyfrdir,  peacock, lord of the watery land of Glyndyfrdwy,Pwy a ddylai, ped fai fyd, who rightfully owns, if the world was as it should be,
-Pwy ond Owain, paun diwyd?-  -who but Owain, faithful peacock?-
Y dewy Faelawr mawr eu mal,  the two Maelors of great rent,
Eithr efo, a Mathrafal?  Except him, and Mathrafal?
Pwy a ostwng Powystir,  Who will subdue the land of Powys,
Pe bai gyfraith a gwaith gwir?   If there were law and right dealing?
Pwy either y mab penaethryw,  Who but the boy of princely stock,
Owain Gruffudd, Nudd in yw,  Owain Gruffudd, he is a Nudd to us,
Fab Gruffudd, llafnrudd yw’r llall,  son of Gruffudd, red bladed as the other,
Gryfgorff gymen ddigrifgall,  strong-bodied , wise and witty,
Orwyr Madog, ior medeingl,  great-grandson of Madog, lord who reaped Angles,
Fychan yn ymseingian Eingl,  Fychan trampling Angles,
Goresgynnydd Ruffudd rwydd  descendant of swift Gruffudd
Maelawr, gywirglawr ragweed,  Maelor, lord of a true land,
Hil Fadog hireeding hen,  line of old long-lived Madog,
Gymro ger hoywfro Hafren,  a Welshman by the lovely region of the Severn,
Hwyliwr yr holl Ddeheuwlad,  helmsman of all the land of the South,
Hil Arglwydd Rhys, gwys i gad,  the Lord Rhys’s line, summons to battle,
Hil Fleddyn, hil Gynfyn gynt,  Bleddyn’s line, Cynfyn’s line of old,
Hil Aedd, o ryw hael oeddynt,  Aedd’s line, they were of noble stock,
Hil Faredudd rudd ei ron,  line of Maredudd of the red spear,
Teyrn Carneddau Teon,  sovereign of Carneddau Teon,
Hil y Gwinau Dau Freuddwyd,  line of the Gwinau Dau Freuddwyd,
Hil Bywer Lew, fy llew llwyd,   line of Pywer Lew, my brown lion,
Hil Ednyfed, lifed lafn,  Ednyfed’s line, honed blade,
Hil Uchdryd lwyd, hael wychdrain,  holy Uchdryd’s line, noble splendid lord,
Hil Dewdwr mawr, gwawr gwerin,  great ewdwr’s line, ruler of people,
Heliwr a gweilch, heiliwr gwin,  hunter with hawks, dispenser of wine,
Hil Faig Mygrfras,gwas gwaywsyth,   line of Maig Mygrfras, straight speared youth,
Heirdd fydd ei feirdd o’ifodd fyth.  His poets will always be handsome by his will.
Hawddamor por eurddor pert,  Greetings to a lovely protective lord,
Hwyl racw ym mrwydr, hil Ricert,  a charge yonder in battle, Rhicert’s line,
Barwn mi a wn ei ach,  a baron whose lieage I know,
Ni bu barwn bybyrach,  there was never a mightier baron,
Anoberi un barwn.  Worthless is every single baron.
Either y rhyw yr henyw hwn,  except the stock from which this one stems,
Gorwyr, dioer, o gaer Dwyrain,  great-grandson, indeed, from a fortress of the East,
Gwenllian o Gynan gain.  Of Gwenllian from fair Cynan.
Medd y dewy Wynedd einyn,    Our two Gwynedds say,
Da yw,a gatwo Duw ym,  he is good, may God keep him for us,
Wrth bawb ei ortho a‘i bwyll,   to everyone in his patience and his sense,
Arth o Ddeheubarth hoywbwyll,  bear of fine sense from Deheubarth,
Cynyddwr pobl cyaniding, conqueror of stubborn people,
Cnyw blaidd ydyw‘r cenau blwng, the fierce cub is a young wolf,
Balch a dewr, bylchai darian, proud and brave, he would hack a shield,
BelI y Glyn, bual glan, BelI of the Vale, fair bison,
Llew Prydain, llaw Peredur, lion of Scotland, Peredur’s hand,
Llew siaced tew soced dur, thick-jacketed lion with a steel socket,
Pestel cad, ragweed-dad glew, pestle of battle, bold lordly father,
Post ardel Lloegr, pais durdew, post of the region of England, thick steel coat,
Edling o hen genhedlaeth, he is a prince of an old family
Yw ef o ben Tref-y-traeth; from the head of Tref-y-traith;
Ei gyfoeth, ef a’i gofyn, his domain, he requests it,
Tref-y-garn, a’i farn a fyn, (is) Tref-y-garn, and he demands his judgement;
Gwrthrych fydd, gorthrech ei farn, he will be an heir, overpowering in his judgement;
Gwrthrychiad gorthir Acharn, the inheritor of the region of Acharn,
 
Mab da arab dihaereb A good, gentle, exemplary lad
Hyd hyn fu, ni wybu neb; has he been until now, nobody knew;
Gwr bellach a grybwyllir, now he is referred to as a man,
Ni wneir dwyn un erw o’i dir; not an acre of his land shall be taken;
Marchog ffyrf rhieddog rhwydd, a stout, regal, swift knight,
Mawrchwyrn lle bu’r ymorchwydd, savage in the thick of battle,
Neur aeth, asgwrn north esgud, his war cry, bone of swift strength,
Ei floedd, o’i droed mae’n flaidd drud, rose up, from his foot he is a brave wolf,
Garw wrth arw, gwr wrth eraill, Harsh to the harsh, a man to others,
Ufudd a llonydd i’r llaill, humble and gentle to the rest
Llonydd wrth wan, rhan ei raid, gentle to the weak, he shares his distress,
Aflonydd i fileiniaid, rough to churls.
Llew ls coed, lluosog ged, Lion of ls coed, plentiful gifts,
Llaw a wna llu eniwed, a hand which does damage to a host,
Llithio’r brain, llethu Brynaich feeding the crows, overpowering Scots
A llath bren mwy na llwyth braich. With a wooden staff greater than an armload.
Be magwn, byw ymogor, If I were to raise, living nourishment,
Genau i neb, egin ior, a cub for anyone, shoot of a lord,
Hael eurddrem, hwyl awyrddraig, fine noble face, course of a flying dragon,
I hwn y magwn, ail Maig. For him I would do it, second Maig.
 
Tawwn, gorau yw tewi, Let us be quiet, it is best to be quiet,
Am hwn ni ynganwn ni, we will say nothing about him;
Da daint rhag tafod, daw dydd, good are teeth in front of the tounge, a day will come,
Yng nghiliach safn anghelfydd, in the recess of a clumsy mouth,
Cael o hwn, coel a honnir, when he will get, a belief which is asserted,
Calon ls Aeron a’i sir, the heart of Is Acron and its cheer,
Ac iechyd a plant gwycheirdd and health and fine handsome children
Yn Sycharth, buarth y heirdd. in Sycharth, enclosure of the poets.
Corwen, Dyfrdwy, Conwy, Cain, Corwen, Dyfrdwy, Conwy, Cain,
Cai fath hoyw, cyfoeth Owain, the like of vigorous Kay, Owains domain;
Un gad, un llygad, un llaw, the same battle, the same eye, the same hand,
Aur burffrwyth ior Aberffraw; pure golden fruit of the lord of Aberffraw;
Un pen ar Gymru, wen wedd, sole head of Wales, bright form;
Ae un enaid gan Wynedd, and Gwynedd’s one soul,
Un llygad, cymyniad caith, one eye, slaughterer of slaves,
Ac unllaw yw i Gynllaith. And one hand is he to Cynllaith