| Home | Guestbook | Contact |    Website Design by SAM 365

Genealogy Places of Interest

Typical Iolo Goch poem on Owain Glyndwr.

Moliant Owain Glyndwr.

Praise of Owain Glyndwr.

Mawr o symud a hud hydr Great movement and strong magic
A welwn ni ar welydr. Do we see on nobles.
Archwn i Fair, arch iawn fu, Let us entreat Mary, it was a good entreaty,
Noddi’r bual gwineuddu, to protect the swarthy bison,
Arglwydd terwyn o’r Glyn glwys fierce lord from the fair Vale
Yw’r Pywer Lew, ior Powys. is the Pywer Lew, sovereign of Powys.
Pwy adwaenai bai’n y byd, Who would recognise a fault in the world,
Pwy ond Owain, paun diwyd/ who but Owain, faithful peacock/
Rhys y iarll balch gwyarllwybr, The pomp of the proud earl of bloody path,
Rhysgyr mab Llyr ym mhob llwybr. The charge of Llyr’s son in every path.
Anoberi un barwn Worthless in every single baron
Ond y rhyw yr henyw hwn; except the stock from which this one stems;
Hynod yw henw ei daid, Renowned is his grandfathers name,
Brenin ar y barwniaid, king over the barons;
Ei dad, pawb a wyddiad pwy, his father, everyone knew who,
Ior Glyn, daeardor, Dyfrdwy, lord of the Vale, cleft in the earth, of the Dee;
Hiriell, Cymru ddihaereb, Hiriell, exemplum of Wales,
Oedd ei dad yn anad neb; was his father above all others;
Pwy bynnag fo’r Cymro call, whoever the wise Welshman be,
Bythorud? - gwn beth arall, what does it matter? - I know something else;
Gorau mab rhwng gwr a mam the best boy between man and mother
O Bowys, foddlwys fuddlam; of Powys, fine mannered and fortunate;
Os mab, mab yn adnabod if a boy, a boy who knows how
Caru cler, felly ceir clod.  To love minstrels, thus is praise to be had.
Ni fyn i un ofyn ach He does not demand that anyone ask boys
I feibion, ni bu fwbach, their pedigree, he was never a bugbear,
Ni dugg degan o’i anfodd He never took a toy against his will
Gan fab ond a gai o’i fodd, from a boy except what he willingly got,
Ni pheris drwy gis neu gur he never caused him pain
Iddo a’i ddwylo ddolur; by a blow or a punch with his hands;
Ni chamodd fys na chymwyll he never crooked his finger or uttered
Cymain’ a bw, cymen bwyll so much as a boo, wise prudence
 
Pan aeth mewn gwroliaeth gwrdd, When he reached strong manhood,
Gorugwr fu garw agwrdd, he was a fierce mighty slasher,
Ni wnaeth ond marchogaeth meirch, he did nothing but ride horses,
Gorau amser, mewn gwrmseirch, best time, in dark trappings,
Dwyn paladr, gwaladr gwiwlew, bearing a lance, good bold lord,
Soced dur a siaced dew, a steel socket and a thick jacket,
Arwain rhest a phenffestin wearing a rest and a mail cap
A helm wen, gwr hael am win, and a white helmet, a generous man with wine,
Ac yn ei phen, nen iawnraifft, and in its peak, fine plumed summit,
Adain rudd o edn yr Aifft. A red wing of the bird of Egypt.
Gorau sawdwr gwrs ydoedd For a while he was the best soldier
Gyda Syr Grigor, ior oedd, with Sir Gregory, he was a lord,
Ym Merwig, hirdrig herwdref, in Berwick, stubborn defiant town,
Maer i gadw’r gaer gydag ef. A stewart to keep the fortress with him.
Gair mawr am fwrw y gwr march Great renown for knocking down a horseman
A gafas pan fu gofers, did he win when there was greeting,
A’i gwympio yno’n gampus and felling him splendidly
I lawr, a’i aesawr yn us. to the ground, with his shield in fragments.
A’r ail grwydr a fu brwydr brid, And the second rout was a grim battle,
A dryll ei wayw o drallid, and his spear shattered from fury,
Cof a chyfliw heddiw hyn, this is remembered as a disgrace today,
Cannwyll brwydr, can holl Brydyn; candle of battle, by the whole of Scotland;
Rhai’n llefain, rhai’n druain draw, some screaming, some wretched yonder,
Pob drygddyn, pawb dioer rhagddaw every bad man, everyone indeed for fear of him
Yn gweiddi megis gwyddeifr, shouting like wild goats,
Gyrrodd ofn, garw fu i Ddeifr. He caused terror, harsh he was to the Scots.
Mawr fu y llwybr drwy’r crwybr crau, Great was the path through the froth of blood,
Blwyddyn yn porthi bleiddiau; a year feeding wolves;
Ni thyfodd gwellt na thafol neither grass nor dock grew
Hefyd na’r yd ar ei ol, nor corn where he had been,
O Ferwig Seisnig ei sail from English built Berwick
Hyd Faesbwrch, hydr fu ysbail. To Maesbury, huge was the booty.